Bani Explanation

Shri Guru Ravidas Ji

Detailed Explanation
Shabads
(1)
Explanation
(pdf)
Tohee Mohee,
Mairy Sangat,
BegumPura Shehar,
Ghat Awghat,
Koop Bhariyo,
Satyug Sat
(2)
Explanation
(pdf)
Mirag Meen,
Sant Tujhy,
Tum Chandan Ham,
Kahaa Bhaio,
Har Har Har,
Matty Ko Putra
(3)
Explanation
(pdf)
Doodh Tay Bachhray,
Jab Ham Hotay,
Jao Ham Baandhay,
Dulabb Janam,
Sukh-sagar Surtar
(4)
Explanation
(pdf)
Jao Tum,
Jal Ki,
Chamratta Gaant'h,
Ham Sar,
Chit Simaran,
Naam Tairo,
Naath Kachhua
(5)
Explanation
(pdf)
Seh Ki Sar,
Jo Din Aaweh,
Oochay Mandar,
Daarid Daikh,
Jih Kul,
Mukand Mukand
(6)
Explanation
(pdf)
Jay Oh,
Parhiye Guniye,
Aaisee Laal,
Sukh-saagar Chinta-mani,
khatt Karam,
Bin Daikhay
(7)
Explanation
(pdf)
Tujhey Sujhantaa,
Nagar Janaan,
Har Japat,
Milat Piaaro